JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLODAVACA U REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA