JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA UDRUŽENjA U KULTURI SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, KOJA SVOJIM RADOM DOPRINOSE RAZVOJU KULTURE I UMETNOSTI U GRADU NOVOM SADU

Informacije o Javnom pozivu su dostupne putem linka:

https://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-poziv-za-sufinansiranje-teku%C4...