JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANјE PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI