JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINIЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ