JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE КANDIDATA ZA INSTRUКTORE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE