JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA POSLOVNOG KOMPLEKSA D.O.O. „PROMIST“ U RADNOJ ZONI „SEVER II“ U NOVOM SADU