JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU OGREVNOG DRVETA SA PREVOZOM NAJUGOŽENIJIM PORODICAMA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA

Preuzmite 5._jp_ogrev.pdf (application/pdf 1159 KB)
Preuzmite 5.2_prijava.pdf (application/pdf 162 KB)