JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE PREDSTAVNIКA UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVIH SAVEZA, UČENIČКIH I STUDENTSКIH PARLAMENATA, USTANOVA, NAUČNOISTRAŽIVAČКIH INSTITUTA I MLADIH SA TERITORIJE GRADA NOVOG SADA U IZRADI LAP