JAVNI POZIV ZA PODNOŠENјE PRIJAVA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OSIGURANјE USEVA, PLODOVA I VIŠEGODIŠNјIH ZASADA POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KONTROLISANE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNјE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU

Preuzmite izjava-_kontroliosana_p.p._2022._god.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 19 KB)
Preuzmite obrazac_prijave_-kontrolisana_p.p._2022._god.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 13 KB)