JAVNI POZIV ZA PODNOŠENјE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU RAZVOJA ORGANSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU-DODELA SUBVENCIJA ZA SERTIFIKACIJU ORGANSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Preuzmite javni_poziv_3.pdf (application/pdf 2232 KB)