JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2023. GODINI

Preuzmite prijava_za_javne_radove_2023.doc (application/msword 102 KB)
Preuzmite kriterijumi_za_ocenu_prijava_-_javni_radovi_2023.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 15 KB)
Preuzmite odluka_javni_radovi_2023.pdf (application/pdf 2071 KB)