JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANЈE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2015. GODINI

Preuzmite prijava_za_javne_radove_2015.doc (application/msword 106 KB)
Preuzmite tab._bodovna_lista_za_javne_radove_3.4.15.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 17 KB)