JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI NAMENjENE ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA PORODICA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU RASELjENIŠTVU, KOJA ŽIVE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM