JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DAVANJEM U ZAKUP 276 STAMBENIH JEDINICA SA MOGUĆNOŠU KUPOVINE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Preuzmite javni_poziv_stanovi.pdf (application/pdf 161 KB)
Preuzmite izjava_podnosioca_stanovi.doc (application/msword 40 KB)
Preuzmite prijavni_obrazac_stanovi.doc (application/msword 101 KB)