JAVNI POZIV ZA DOКAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAКUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2023. GODINU