JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2016. GODINI