JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2016. GODINI