JAVNI POZIV ZA DAVANјE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE TRI STAMBENE JEDINICE U ŽITIŠTU NAMENјENE ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA