JAVNI POZIV povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koji žive na teritoriji Grada, za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za pobolјšanje njihovih uslova stanovanja