JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2024. GODINI