JAVNI OGLAS RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA NOVOG SADA, U NOVOM SADU, ULICA MILEVE SIMIĆ 22, PUTEM PRIKUPLjANjA PISANIH PONUDA