JAVNI KONKURSI ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Preuzmite inspekcija_185.pdf (application/pdf 132 KB)
Preuzmite inspekcija_186.pdf (application/pdf 134 KB)
Preuzmite inspekcija_187.pdf (application/pdf 120 KB)
Preuzmite inspekcija_188.pdf (application/pdf 109 KB)
Preuzmite inspekcija_189.pdf (application/pdf 142 KB)
Preuzmite inspekcija_190.pdf (application/pdf 144 KB)