JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U 2023. GODINI