JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI KOJIMA SE DOPRINOSI POVEĆANjU PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA U 2023. GODINI