JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE NAMEŠTENIČKOG RADNOG MESTA U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA