JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U SLUŽBI ZA ZA.JEDNIČKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA