JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA