JAVNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA U SLUŽBI SКUPŠTINE GRADA NOVOG SADA