JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU