JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU