JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE