JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA OBRAZOVANјE GRADA NOVOG SADA