JAVNI KONKURS ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANјE IZGRADNјE, ODRŽAVANјA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA U GRADU NOVOM SADU ZA 2016. GODINU