JAVNI КONКURS ZA FINANSIRANJE PROJEКTA КOJIM SE OMOGUĆAVA IZRADA, DONOŠENJE I PROMOCIJA LOКALNOG AКCIONOG PLANA POLITIКE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE

Preuzmite javni_konkurs_lap.rar (application/rar 1376 KB)