JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA UDRUŽENJA, ZADUŽBINA I FONDACIJA U OBLASTI MENTALNOG ZDRAVLЈA ZA 2024.