JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2016. GODINU

Preuzmite img.pdf (application/pdf 2394 KB)
Preuzmite 3_obrazac_prijave_konacni.doc (application/msword 191 KB)
Preuzmite 4_aneks_br_1_-_plan_aktivnosti.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 38 KB)
Preuzmite 5_aneks_br_2_-_budzet.xls (application/vnd.ms-excel 47 KB)