JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2010. GODINU ZA PROGRAME POSEBNIH OBLIKA SOCIJALNE ZAŠTITE