JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2010. GODINU ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJE "DEČJA NEDELJA