JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJE GROBLJIMA I POGREBNE USLUGE

Preuzmite javna_rasprava.pdf (application/pdf 6479 KB)