JAVNA NABAVKA USLUGE RADOVI NA ZATVORENOM BAZENU U SPORTSKOJ HALI „SLANA BARA“ NA KLISI (ŠIFRA: OP-18/2017)