JAVNA NABAVKA USLUGE RADOVI NA OBJEKTU SPORTSKA HALA „SLANA BARA“ NA KLISI (ŠIFRA: OP-17/2017)