JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGE IZRADE PROJEKATA I PROJEKTNO-TEHNIČKE KONTROLE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU OBJEKATA BR. 6 I BR. 12 U KINESKOJ ČETVRTI U NOVOM SADU (ŠIFRA: PR-2/2018)