ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СТАКЛОРЕЗАЧКЕ УСЛУГЕ (ШИФРА: ЈНМВ-6/2017)