JAVNA NABAVKA USLUGA-SERVISIRANJE VODOVODNIH, KANALIZACIONIH I HIDRANTSKIH INSTALACIJA I UREĐAJA, ŠIFRA: JNMV-13/2019