JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANJE TERMOMASINSKE OPREME, ŠIFRA: OP-11/2017