JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANјE PROTIVPOŽARNE OPREME, ŠIFRA:JNMV-3/2019