JAVNA NABAVKA USLUGA– SERVISIRANјE PROTIVPOŽARNE OPREME, ŠIFRA JNMV-7/2020