JAVNA NABAVKA USLUGA- SERVISIRANјE LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA (ŠIFRA: JNMV-10/2018)