JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANјE ELEKTROINSTALACIJA (ŠIFRA: OP-18/2018)