JAVNA NABAVKA USLUGA RESTORANA SA NACIONALNOM KUHINJOM (BROJ:2/2016-GV )